Mål: 1324-19

Dom i mål om ansökan om förnamn

Namnen Ford, Prins och J har godkänts som förnamn (I-III).