Mål: 6326-18

HFD 2019 ref. 58

Referat

I en offentlig upphandling får en upphandlande myndighet förlänga en avtalsspärr under en pågående spärrperiod.

Dom i mål om avvisad ansökan om överprövning av offentlig upphandling

I en offentlig upphandling får en upphandlande myndighet förlänga en avtalsspärr under en pågående spärrperiod.