Mål: 3809-19

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Fråga om sekretess hindrar att uppgifter ur meritförteckning och CV avseende anställda vid Kriminalvården lämnas ut.