Mål: 3809-19

HFD 2019 not. 43

HFD 2019 not. 43

Fråga om försvarssekretessen hindrar att uppgifter ur meritförteckning och CV avseende anställda vid Kriminalvården lämnas ut.