Mål: 2661-19

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Förhandsbesked om inkomstskatt.