Mål: 5683-18

HFD 2019 ref. 64

Referat

Fråga om ett generellt utformat ändringsförbehåll i stadgarna för en s.k. äldre stiftelse är ogiltigt i sin helhet.

Dom i mål om ändring av stiftelses stadgar

Fråga om ett generellt utformat ändringsförbehåll i stadgarna för en s.k. äldre stiftelse är ogiltigt i sin helhet.