Mål: 3978-18

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Förhandsbesked om inkomstskatt.