Mål: 3978-18

HFD 2019 not. 31

HFD 2019 not. 31

Fråga om ett styrelsearvode som faktureras av och intäktsförs i ett aktiebolag som styrelseledamoten äger ska tas upp som inkomst hos bolaget eller hos ledamoten vid beskattningen.

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Förhandsbesked om inkomstskatt.