Mål: 4028-18, 4029-18

HFD 2019 ref. 62

Referat

En tobaksprodukt har ansetts vara röktobak och därmed skattepliktig till tobaksskatt.

Dom i mål om tobaksskatt m.m.

En tobaksprodukt har ansetts vara röktobak och därmed skattepliktig till tobaksskatt.