Mål: 5542-19

HFD 2019 not. 36

HFD 2019 not. 36

Rätt att ta del av allmän handling.