Mål: 3506-18

HFD 2019 ref. 63

Referat

Fråga om socialnämnden får avbryta en insats i form av vård i familjehem på den grunden att nämnden anser att det inte längre finns något behov av sådan vård.

Dom i mål om bistånd enligt socialtjänstlagen

Fråga om socialnämnden får avbryta en insats i form av vård i familjehem på den grunden att nämnden anser att det inte längre finns något behov av sådan vård.