Mål: 1399-19

Dom i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning rörande upphävande av och utvidgat strandskydd i Strömstads kommun.