Mål: 779-19

Dom i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning avseende bygglov i efterhand och rättelseföreläggande inkl. fråga om preskription.