Mål: 779-19

HFD 2019 not. 42

HFD 2019 not. 42

Ansökan om rättsprövning avseende bygglov i efterhand och rättelseföreläggande inklusive fråga om preskription.