Mål: 4165-16

HFD 2019 not. 37

HFD 2019 not. 37

Förhandsbesked om inkomstskatt.