Mål: 5544-16

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Förhandsbesked om inkomstskatt.