Mål: 5922-18

HFD 2019 not. 11

HFD 2019 not. 11

Försäkringsersättning; fråga om prövningstillstånd i kammarrätten.