Mål: 5922-18

HFD 2019 not. 11

HFD 2019 not. 11

Försäkringsersättning; fråga om prövningstillstånd i kammarrätten. 

Dom eller beslut

Försäkringsskadeersättning enligt högskoleförordningen. Fråga om prövningstillstånd i Kammarrätten (Kammarrätten i Göteborgs mål nr 4222-18).