Mål: 4847-18

HFD 2019 not. 14

HFD 2019 not. 14

Bistånd enligt socialtjänstlagen. Prövningstillstånd i kammarrätten.