Mål: 4847-18

HFD 2019 not. 14

HFD 2019 not. 14

Bistånd enligt socialtjänstlagen. Prövningstillstånd i kammarrätten.

Dom eller beslut

Tillstånd till prövning i KR; bistånd enligt socialtjänstlagen (Kammarrätten i Stockholms mål nr 6632-18).