Mål: 2270-19

HFD 2019 not. 21

HFD 2019 not. 21

Rätt att ta del av allmän handling.