Mål: 755-19

HFD 2019 not. 24

Notis

Vård enligt lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga;fråga om avvisning.