Mål: 4432-19

HFD 2020 ref. 1

HFD 2020 ref. 1

Riktad utdelning till delägare i fåmansföretag har inte medfört annan beskattning än den som följer av 57 kap. inkomstskattelagen.

Dom i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Riktad utdelning till delägare i fåmansföretag har inte medfört annan beskattning än den som följer av 57 kap. inkomstskattelagen.