Mål: 6453-19

Dom i mål om rätt att ta del av allmän handling

Rätt att ta del av allmän handling, överklagande av Kammarrätten i Jönköpings administrativa beslut 410-2019/54.