Mål: 4430-19

HFD 2020 not. 1

HFD 2020 not. 1

Förhandsbesked om mervärdesskatt.