Mål: 1422-19

HFD 2020 not. 2

HFD 2020 not. 2

En viss sparprodukt har inte ansetts vara en kapitalförsäkring vid beskattningen. Förhandsbesked om inkomstskatt.