Mål: 4431-19

HFD 2020 not. 3

HFD 2020 not. 3

Tjänst som bolag tillhandahållit har ansetts utgöra skattepliktig uthyrning av personal och inte från skatteplikt undantagen sjukvård (I–III). Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

Förhandsbesked om mervärdesskatt.