Mål: 5644-19

HFD 2020 not. 5

HFD 2020 not. 5

Tillstånd till prövning i KR; överprövning om valfrihetssystem.

Beslut i mål om prövningstillstånd i kammarrätt

Tillstånd till prövning i KR; överprövning om valfrihetssystem.