Mål: 5644-19

Beslut i mål om prövningstillstånd i kammarrätt

Tillstånd till prövning i KR; överprövning om valfrihetssystem.