Mål: 3951-19

HFD 2020 not. 8

HFD 2020 not. 8

Fråga om upphävande av strandskydd.