Mål: 920-19

Prövningstillstånd meddelat i mål om byte av efternamn enligt lagen om personnamn

Den fråga i målet som har lett till att Högsta förvaltningsdomstolen meddelat prövningstillstånd är om efternamnet Magård kan förväxlas med efternamnet Magaard (Mål nr 920-19, Kammarrätten i Göteborgs mål nr 4738-18).