Mål: 5544-18

HFD 2020 ref. 8

HFD 2020 ref. 8

Storleken på bidrag enligt skollagen till en fristående förskola i form av tilläggsbelopp ska bestämmas individuellt och inte utifrån en förutbestämd budgetram.

Dom i mål om bidrag till fristående förskola enligt skollagen

Storleken på bidrag enligt skollagen till en fristående förskola i form av tilläggsbelopp ska bestämmas individuellt och inte utifrån en förutbestämd budgetram.