Mål: 1320-19

HFD 2020 not. 4

HFD 2020 not. 4

Bidrag enligt skollagen i form av tilläggsbelopp.