Mål: 1320-19

Dom i mål om tilläggsbelopp till friskola enligt skollagen

Fråga om hur tilläggsbelopp enligt 10 kap. 39 § skollagen (2010:800) ska bestämmas.