Mål: 6714-19

HFD 2021 ref. 12

HFD 2021 ref. 12

Fråga om tillämplig lagstiftning när regelverket har ändrats under en pågående överprövning.

Dom i mål om stöd och service till vissa funktionshindrade

Fråga om tillämplig lagstiftning när regelverket har ändrats under en pågående överprövning.