Mål: 3936-19

HFD 2021 ref. 37

HFD 2021 ref. 37

Vid fastighetstaxering av ett hyreshus som är föremål för en genomgripande ombyggnation har restvärdet av byggnads­­stommen beaktats.

Dom i mål om fastighetstaxering m.m.

Vid fastighetstaxering av ett hyreshus som är föremål för en genomgripande ombyggnation har restvärdet av byggnadsstommen beaktats.