Mål: 6319-19

HFD 2020 not. 12

HFD 2020 not. 12

Regeringens beslut att inte ta upp en förenings överklagande till prövning är inte ett sådant tillståndsbeslut som omfattas av artikel 9.2 i Århuskonventionen. Beslutet kunde därmed inte bli föremål för rättsprövning.

Beslut i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning gällande utvidgning och ändring av föreskrifter för naturreservatet Ekstakusten, Gotlands kommun.