Mål: 5966-19

HFD 2020 not. 10

HFD 2020 not. 10

Rätt till domstolsprövning av regeringens beslut har inte ansetts föreligga vare sig enligt rättsprövningslagen eller med stöd av en härledd uppehållsrätt grundad på unionsrätten.

 

Beslut i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning av regeringsbeslut gällande utvisning enligt lagen om särskild utlänningskontroll.