Mål: 5966-19

HFD not. 10

HFD not. 10

Rätt till domstolsprövning av regeringens beslut har inte ansetts föreligga vare sig enligt rättsprövningslagen eller med stöd av en härledd uppehållsrätt grundad på unionsrätten.