Mål: 5966-19

Beslut i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning av regeringsbeslut gällande utvisning enligt lagen om särskild utlänningskontroll.