Mål: 5334-19

HFD 2020 not. 9

HFD 2020 not. 9

Förhandsbesked om inkomstskatt.