Mål: 6357-19

Prövningstillstånd meddelat i mål om rätt att ta del av allmän handling

Om rätten att ta del av allmänna handlingar hos ett regionägt bolag även ska gälla handlingar i verksamhet som avser förvaltning av stiftelser (Mål nr 6357-19, Kammarrätten i Stockholms mål nr 7279-19).