Mål: 5893-18

HFD 2020 ref. 12

HFD 2020 ref. 12

Fråga om en myndighets råd och anvisningar getts ett sådant innehåll och en sådan utformning att de är överklagbara.

Dom i mål om avvisad talan

Fråga om en myndighets råd och anvisningar getts ett sådant innehåll och en sådan utformning att de är överklagbara.