Mål: 5893-18

Dom i mål om avvisad talan

Fråga om en myndighets råd och anvisningar getts ett sådant innehåll och en sådan utformning att de är överklagbara.