Mål: 5729-18

HFD 2019 ref. 37

HFD 2019 ref. 37

En internetbaserad tränartjänst har inte ansetts vara en sådan tjänst inom idrottsområdet som omfattas av reducerad skattesats. Förhandsbesked om mervärdesskatt.

Dom i mål om förhandsbesked om mervärdesskatt

En internetbaserad tränartjänst har inte ansetts vara en sådan tjänst inom idrottsområdet som omfattas av reducerad skattesats. Förhandsbesked om mervärdesskatt.