Mål: 3837-19

HFD 2020 not. 6

HFD 2020 not. 6

Förutsättningar för att lämna förhandsbesked.