Mål: 3837-19

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt och avkastningsskatt

Förhandsbesked om inkomstskatt.