Mål: 6383-19

Prövningstillstånd meddelat i mål om intensivövervakning med elektronisk kontroll

Fråga om vilken betydelse behov av tolk har vid prövningen av om det finns särskilda skäl som talar mot verkställighet utanför anstalt (Mål nr 6383-19, Kammarräten i Göteborgs mål nr 4356-19).