Mål: 4512-19

HFD 2020 not. 7

HFD 2020 not. 7

Rättsprövning ang. utvidgat strandskydd.

Dom i mål om rättsprövning

Rättsprövning ang. utvidgat strandskydd för Trelleborgs kommun.