Mål: 5005-19

HFD 2020 not. 13

HFD 2020 not. 13

Rättsprövning av beslut om vattenskyddsområde.