Mål: 5005-19

Dom i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning; fråga om vattenskyddsområde för Jukkasjärvis grundvattentäkt, Kiruna kommun.