Mål: 5005-19

HFD 2020 not. 13

HFD 2020 not. 13

Rättsprövning av beslut om vattenskyddsområde. 

Dom i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning; fråga om vattenskyddsområde för Jukkasjärvis grundvattentäkt, Kiruna kommun.