Mål: 142-20

Dom i mål om ersättning till offentligt biträde

Fråga om beräkning av ersättning för tidsspillan och utlägg för distansbiträde i överrätt.