Mål: 142-20

Prövningstillstånd meddelat i mål om ersättning till offentligt biträde

Fråga om i vilken utsträckning ett offentligt biträde, som har sin verksamhet långt ifrån den underrätt och överrätt som har hanterat den rättsliga angelägenheten, kan få ersättning för tidspillan och utlägg i överrätten ( Mål nr 142-20, Kammarrätten i Sundsvalls mål nr 2932-19.