Mål: 5522-19

HFD 2020 ref. 67

HFD 2020 ref. 67

Fråga om beräkning av ersättning för tidsspillan och utlägg för distansbiträde i överrätt (I och II).

Dom i mål om ersättning till offentligt biträde

Fråga om beräkning av ersättning för tidsspillan och utlägg för distansbiträde i överrätt.