Mål: 4717-18

HFD 2020 not. 29

HFD 2020 not. 29

Rättsprövning av regeringens beslut om fastställelse av järnvägsplan.

Dom i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning angående fastställelse av järnvägsplan för utbyggnad av Västkustbanan, delen Varberg-Hamra, i Varbergs kommun, Hallands län.