Mål: 4717-18

HFD 2020 not. 29

HFD 2020 not. 29

Rättsprövning av regeringens beslut om fastställelse av järnvägsplan.