Mål: 6536-19

HFD 2020 ref. 19

HFD 2020 ref. 19

Fråga om förutsättningarna för att upphäva en förlängd avtalsspärr i mål om överprövning av offentlig upphandling.

Beslut i mål om offentlig upphandling

Fråga om förutsättningarna för att upphäva en förlängd avtalsspärr i mål om överprövning av offentlig upphandling.