Mål: 2655-19

HFD 2020 not. 18

HFD 2020 not. 18

Ett förhandsbesked om inkomstskatt har undanröjts då omständigheterna som beskedet skulle grundas på inte var tillräckligt klarlagda.

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Undanröjt förhandsbesked om inkomstskatt.