Mål: 5018-19

HFD 2020 not. 17

HFD 2020 not. 17

Rättsprövning av beslut om utvidgat strandskydd.

Dom i mål om rättsprövning

Ansökan om rättsprövning i fråga om utvidgat strandskydd för Orust kommun.