Mål: 6724-19

HFD 2020 not. 47

HFD 2020 not. 47

Fråga om strafftidsberäkning vid sammanläggning av flera fängelsestraff.

Dom i mål om strafftidsberäkning

Fråga om strafftidsberäkningen vid sammanläggning av flera fängelsestraff.