Mål: 6965--6970-18

HFD 2020 not. 11

HFD 2020 not. 11

Ansökan om resning.

Beslut i mål om resning

Ansökan om resning i HFD:s mål nr 1802-18 angående arbetsgivaravgifter för redovisningsperioden november 2008; skattetillägg; ersättning för kostnader.