Mål: 6888-19

HFD 2021 not. 1

HFD 2021 not. 1

Fråga om Försäkringskassan haft fog för ett beslut om återbetalning av sjukpenning och rehabiliteringsersättning.

Dom i mål om återbetalning av sjukpenning och rehabiliteringsersättning

Återbetalning av sjukpenning och rehabiliteringsersättning.