Mål: 5742-19

HFD 2020 not. 14

HFD 2020 not. 14

Godkännande av en plan för behandling eller rehabilitering enligt reglerna om förebyggande sjukpenning är inte ett överklagbart beslut.

Beslut i mål om sjukpenning

Fråga om Försäkringskassans godkännande av en plan för behandling eller rehabilitering enligt reglerna om förebyggande sjukpenning är ett överklagbart beslut.