Mål: 2046-19

HFD 2020 ref. 23

HFD 2020 ref. 23

Ansökan om förhandsbesked har avvisats på grund av ofullständigt underlag.

Beslut i mål om förhandsbesked om inkomstskatt

Ansökan om förhandsbesked har avvisats på grund av ofullständigt underlag.